Cheile Turenilor

Intrebari si raspunsuri

Când se vorbește despre Cheile Turenilor, se folosesc denumiri precum arie naturală protejată, rezervație naturală și sit Natura 2000? Care este apelativul corect?

Toate cele trei denumiri sunt corecte, deci veți putea întâlni aria naturală protejată Cheile Turenilor, dar și rezervația naturală Cheile Turenilor sau situl Natura 2000 Cheile Turenilor.

Arie naturală protejată este termenul general folosit pentru orice zonă în care s-a instituit un regim de protecție și conservare a valorilor naturale, în timp ce rezervația naturală este o arie naturală protejată de interes național, iar situl Natura 2000 este o arie naturală protejată instituită la nivel european.

 

De ce este această zonă desemnată ca arie naturală protejată?

Întrucât zona cuprinde unele dintre cele mai reprezentative habitate ale spațiului biogeografic național și european, mai exact habitate terestre, acvatice și subterane în care trăiesc specii de plante și animale sălbatice periclitate, vulnerabile, rare sau specifice acestui loc, precum și elemente şi formaţiuni naturale geomorfologice, peisagistice, geologice, speologice, paleontologice, pedologice, cu valoare de bunuri ale patrimoniului natural.

 

Ce se protejează în această zonă?

Conform formularului standard Natura 2000, document ce stă la baza oricărui sit Natura 2000 din România, în Cheile Turenilor sunt protejate:

§  trei tipuri de habitate (tufărișuri subcontinentale peri-panonice; versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase; comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi);

§  trei specii de amfibieni (buhai de baltă cu burta galbenă; buhai de baltă cu burta roșie; triton comun transilvănean);

§  o specie de pești (zvârluga);

§  trei specii de nevertebrate (fluture vărgat; fluturele maturna; Leptidea morsei)

Această listă cuprinde habitatele și speciile principale ocrotite în Cheile Turenilor, ele regăsindu-se în directivele Uniunii Europene.

Pe lângă lista susmenționată, formularul cuprinde și alte specii de floră și faună:

§  o specie de nevertebrate;

§  17 specii de plante.

Cheile Turenilor sunt integrate într-un alt sit Natura 2000, mai extins, numit Munții Trascăului, cod ROSPA0087, instituit pentru protecția și conservarea păsărilor.

 

Ce este permis în aria naturală protejată Cheile Turenilor? Ce este interzis în această arie naturală protejată?

Sunt permise:

§  activități de vizitare (! menționăm însă că sectorul de chei nu este amenajat pentru vizitare, existând pericol de accident !);

§  activități de cercetare-științifică (doar cu acordul custodelui sau administratorului);

§  sporturi de orientare turistică (doar cu acordul custodelui sau administratorului);

§  activități de educație ecologică (doar cu acordul custodelui sau administratorului).

Sunt interzise:

§  recoltarea sau distrugerea plantelor, uciderea, deranjarea sau capturarea animalelor.

§  recoltarea ciupercilor și fructelor de pădure pe întreg teritoriul rezervației.

§  dislocarea şi colectarea unor piese mineralogice, speologice, paleontologice şi arheologice.

§  folosirea oricăror dispozitive audio în afara zonei amenajate pentru campare,

§  ruperea, smulgerea sau tăierea de lemne pentru foc;

§  scăldatul în pârâul Racilor, pe lungimea sa aflată în interiorul rezervației

§  daune aduse amenajărilor existente.

§  folosirea peşterilor aflate în perimetrul ariei protejate în alte scopuri decât cele de vizitare

§  inscripţionarea peşterilor, stâncilor, dotărilor de infrastructură (panouri informative, marcaje, etc.) şi a arborilor

§  deteriorarea amenajărilor existente (poteci, panouri informative, marcaje, amenajări existente la izvoare, etc.), sau întreprinderea de acţiuni care pot duce la acest lucru.

§  poluarea cu resturi menajere şi ambalaje

§  aprinderea deşeurilor oriunde pe teritoriul ariei, inclusiv aprinderea chiar şi în vetrele de foc a materialelor plastice, cauciucuri, etc.; deșeurile rezultate se vor evacua de de pe teritoriul acesteia, urmând a fi depuse la stațiile sau punctele de colectare autorizate;  

§  pe teritoriul rezervaţiei sunt interzise deversările de substanțe poluante sau ape uzate, spălatul autovehiculelor.

§  strict interzis accesul cu orice vehicul motorizat, cu excepția vehiculelor custodelui și administratorului, personalului silvic, protecției civile, autorităților de gospodărirea apelor, a organelor de control, a proprietarilor din zonă și a vehiculelor poliției, jandarmeriei, ambulanței și pompierilor, în cazul în care aceste categorii sunt în exercițiul funcțiunii.

§  accesul cu câini sau alte animale de companie;

§  introducerea speciilor de floră și faună alohtone (străine) zonei, fără respectarea prevederilor legale; plantarea de specii de arbori exotici, atât pe terenurile care fac parte din fondul forestier, cât și pe terenurile din afara acestuia, fiind încurajată înființarea/replantarea unor arborete formate din specii autohtone arealului; popularea cu specii de pești exotice a apelor naturale și artificiale este de asemenea interzisă;

§  pășunatul;

§  cultivarea organismelor modificate genetic;

§  amplasarea de stâne și locuri de târlire;

§  prelevarea de apă din habitatele umede fără acordul scris al custodelui;

§  practicarea de sporturi pe suprafețele acvatice;

§  accesul cu băuturi alcoolice;

§  zborul cu parapanta;

§  sporturile cu motor;

§  activitățile de ciclism;

§  activități comerciale;

§  deschiderea de noi trasee de escaladă/alpinism.

 

De unde începe efectiv aria naturală protejată?

În zona din aval, dinspre localitatea Copăceni, comuna Săndulești, limita ariei naturale protejate este vechea carieră de pe partea dreaptă a drumului. În partea din amonte, dinspre localitatea Tureni, limita este capătul satului (! pentru a vedea limitele efective ale sitului Natura 2000 Cheile Turenilor, puteți consulta site-ul Natura 2000 Viewer:  http://natura2000.eea.europa.eu/#  și căutați "Cheile Turenilor" !) .

 

Cum se poate ajunge la aria naturală protejată Cheile Turenilor din Cluj-Napoca?

Accesul principal în aria naturală protejată se face din drumul național DN1, prin localitatea Copăceni, comuna Săndulești (! urmăriți indicatorul rutier "Situl arheologic Copăceni -Săndulești" !).

 

Cum este vremea în zonă?

Teritoriul Cheilor Turenilor se încadrează în sectorul cu climă temperat-continentală.

Temperatura medie anuală variază între 8-9 grade C. Cea mai noroasă lună în zonele înalte este mai, iar în zonele mai joase decembrie. Umiditatea se menține destul de ridicată, chiar și în circumstanțele unor precipitații sărace, datorită morfologiei specifice a terenului, cu pereți înalți și deschideri înguste între versanți.

Precipitațiile medii au valori de 600 mm. Repartiția precipitațiilor este inegală. Ninsorile se manifestă între 40-80 zile pe an în zonele înalte și 25-35 zile în zonele depresionare.

Iarna se menține cel puțin patru luni pe an, în perioada decembrie-martie, cu geruri deosebite în lunile ianuarie-februarie.

 

Care este cea mai apropiată farmacie / cel mai apropiat punct de prim ajutor?

În localitatea Tureni există, la aproximativ 800 m de intrarea în Cheile Turenilor, o farmacie și un cabinet medical (Str. Principală, nr. 222).

Program cabinet: luni și joi 09:00-19:00, marți, miercuri și vineri 09:00-14:00.

Program farmacie: 09:00-14:00 luni-vineri.

În localitatea Copăceni (comuna Săndulești), punctul de intrare în chei din aval, există un cabinet medical la nr. 501 A, "La Castel".

 

Ce fac în caz de accident?

În caz de accident, sunați la Dispeceratul Național Salvamont, la numerele de telefon 112 sau 0Salvamont (0725.826.668), specificând următoarele: numele dumneavoastră, locul unde vă aflați, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor și când s-a produs accidentul.

! Zece sfaturi Salvamont !: http://salvamontcluj.ro/2012/05/26/206.html

 

Unde se poate parca?

Locul indicat pentru parcare este platoul de lângă vechea carieră din Copăceni (la limita sitului), unde există și panoul informativ/avertizare pentru Cheile Turenilor.